II. opakovaná dražba - rodinný dom na ulici Vinohradnícka, Nitra - Zobor

Lokalita: Nitra - Zobor
Najnižšie podanie: 222.000 €
Zistená/stanovená cena: 272.000 €
Minimálne prihodenie: 1.000 €
Dražobná zábezpeka: 30.000 €
Dátum a čas konania dražby: 26.06.2023 o 9:00
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Jarmila Kováčová, Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra
Kontakt: BestAuctions, s.r.o.
0917 953 129
info@BestAuctions.sk
Termíny obhliadok: 26.5.2023 od 9:00 do 9:305.6.2023 od 9:00 do 9:30