Pozemky v k.ú. Dežerice a k.ú. Vlčkovo, okres Bánovce nad Bebravou

Lokalita: k.ú. Dežerice a k.ú. Vlčkovo
Najnižšie podanie: 16.200 €
Zistená/stanovená cena: 16.200 €
Minimálne prihodenie: 200 €
Dražobná zábezpeka: 4.000 €
Dátum a čas konania dražby: 25.05.2023 o 09:00
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Jarmila Kováčová, so sídlom Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra
Kontakt: BestAuctions, s.r.o.
0917/953 129
info@bestauctions.sk
Termíny obhliadok: 04.05.2023 od 08:00 do 08:3005.05.2023 od 08:00 do 08:30Všetci záujemcovia o obhliadku sa pred termínom obhliadky nahlásia na t.č 0917/953 129