Dražba - nehnuteľnosti v k.ú. Sabinov

Lokalita: Sabinov
Najnižšie podanie: 260.000 €
Zistená/stanovená cena: 260.000 €
Minimálne prihodenie: 1.000 €
Dražobná zábezpeka: 30.000 €
Dátum a čas konania dražby: 01.06.2023 o 08:30
Miesto konania dražby: Salónik Rondo-Club, Boutique Hotel Maraton
Kontakt: BestAuctions, s.r.o.
0917953129
info@bestauctions.sk
Termíny obhliadok: 11.05.2023 od 8:00 do 8:3012.05.2023 od 8:00 do 8:30Záujemcovia o obhliadku sa najneskôr deň pred termínom obhliadky nahlásia na t.č 0917/953 129